Shop Mobile More Submit  Join Login
super flower by lonin90 super flower by lonin90
line: :iconnguoibt:
color: me

the title doesn't relate to the paint. I named this just for fun 'cause I don't know which would be suitable

............
............
............

vấn đề giới tnh th ....... mềnh hok lin wan..... mềnh v tội
Add a Comment:
 
:iconerozja:
Erozja Featured By Owner Dec 13, 2012
Hi! :wave:

Your :iconawesome-plz: work has been FEATURED IN MY JOURNAL here: [link] :iconmyheartplz:

:iconmaroniu::iconmaroniu0::iconmaroniu1::iconmaroniu2:
Reply
:iconsoulprincess:
soulprincess Featured By Owner Feb 6, 2011  Student Traditional Artist
đẹp qu đi!
Reply
:iconsomeauzziechick:
someauzziechick Featured By Owner Dec 30, 2010
wow, you are amazing :heart: :hug:
Reply
:iconthatbrilliantsmile:
thatbrilliantsmile Featured By Owner Aug 26, 2010
Beautiful work! :meow:
Reply
:iconlonin90:
lonin90 Featured By Owner Aug 26, 2010
thanks :heart: ^^
Reply
:icontranhuong1990:
tranhuong1990 Featured By Owner Aug 25, 2010
hoặc l mẫu đơn hay l cẩm chướng thế?
cơ m tớ nghing về cẩm chướng hơn
Reply
:iconlonin90:
lonin90 Featured By Owner Aug 26, 2010
theo kẻ vẽ line th l mẫu đơn, m ci tn b qu nn đặt bừa = =
Reply
:icontranhuong1990:
tranhuong1990 Featured By Owner Aug 26, 2010
Reply
:iconibychizu:
IbyChizu Featured By Owner Aug 23, 2010
up len dồi n. Ngm dấm bao nhiu lu ri mới up XD
Reply
:iconlonin90:
lonin90 Featured By Owner Aug 26, 2010
i ngm vậy m lu :D
Reply
:iconhybrid-angel14:
hybrid-angel14 Featured By Owner Aug 18, 2010
mẫu đơn = super flower! Hảo!!!

Giai xinh :heart:!
Reply
:iconlonin90:
lonin90 Featured By Owner Aug 26, 2010
thanks thanks thanks :love:
Reply
:iconlenhholi:
LenhHoli Featured By Owner Aug 18, 2010  Hobbyist Digital Artist
ớ, giai thật ?
Reply
:iconlonin90:
lonin90 Featured By Owner Aug 18, 2010
giai thật ^^" chỉ sợ ko giốg giai theo kẻ kia
Reply
:iconpansy88:
pansy88 Featured By Owner Aug 17, 2010  Hobbyist Traditional Artist
Có hai điểm để nhận biết bạn này là nam: ngực bạn ý phẳng + lông mi không dài :laughing:
Reply
:iconlonin90:
lonin90 Featured By Owner Aug 18, 2010
đng đng, chỉ sợ ng kia ko chịu :D
Reply
:iconpansy88:
pansy88 Featured By Owner Aug 18, 2010  Hobbyist Traditional Artist
Ồ ; ))
Reply
:iconha2693:
HA2693 Featured By Owner Aug 17, 2010
L Mỹ nam ;_;~
i hoa ;^; ~~
Reply
:iconlonin90:
lonin90 Featured By Owner Aug 18, 2010
thank e ^^, mấy bng hoa đ đ đc bỏ bớt chi tiết, qu mệt để tỉa = =
Reply
:iconha2693:
HA2693 Featured By Owner Aug 18, 2010
^^"
Reply
:iconcantieuhy:
cantieuhy Featured By Owner Aug 17, 2010
size nhỏ vậy m, nhn ko đ mắt - 3-
nhn ra nam :thumbsup: nam uke :thumbsup:
Reply
:iconlonin90:
lonin90 Featured By Owner Aug 17, 2010
ri ri size lớn hơn t, he nhn ra nam đỡ khổ :heart:
Reply
:iconwlotus-2307:
Wlotus-2307 Featured By Owner Aug 17, 2010
Đẹp qu :love:
Nam đấy, nam nam, anh l nam :XD:
Reply
:iconlonin90:
lonin90 Featured By Owner Aug 17, 2010
;) cm ơn cm ơn e, bạn chị bẩu t cho ra nam, e nhn ra chị mừng ri *khc khc chi chi*
Reply
:iconwlotus-2307:
Wlotus-2307 Featured By Owner Aug 18, 2010
Đu ạ, v trong tm tr em cứ đẹp sẽ l zai :gigle:
Reply
:iconlonin90:
lonin90 Featured By Owner Aug 25, 2010
hảo :D
Reply
Add a Comment:
 
×

Details

Submitted on
August 17, 2010
Image Size
858 KB
Resolution
704×967
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
1,383
Favourites
72 (who?)
Comments
26
Downloads
34
×